Dieta a zdrowie psychiczne

  • Post author:

馃挋 Czy mikroelementy mog膮 z艂agodzi膰 objawy zwi膮zane z powszechnymi problemami zdrowia psychicznego?

Mikroelementy, znane r贸wnie偶 jako pierwiastki 艣ladowe, to zwi膮zki chemiczne, kt贸rych organizm potrzebuje w niewielkich ilo艣ciach, ale s膮 one niezb臋dne do prawid艂owego funkcjonowania. Mikroelementy s膮 sk艂adnikami diety, kt贸re s膮 niezb臋dne dla wielu proces贸w biochemicznych w organizmie, w tym dla zdrowia psychicznego.

Nale偶膮 do nich takie pierwiastki jak magnez, cynk, 偶elazo, mied藕, selen, jod, chrom i wiele innych.

Chocia偶 organizm potrzebuje ich w ma艂ych ilo艣ciach, ich niedob贸r mo偶e prowadzi膰 do r贸偶nych problem贸w zdrowotnych.

馃挋 Mikroelementy odgrywaj膮 te偶 du偶膮 rol臋 w z艂agodzeniu objaw贸w zwi膮zanych z powszechnymi problemami zdrowia psychicznego.

Odpowiednia r贸wnowaga mikroelement贸w, takich jak magnez, cynk, 偶elazo, selen, mied藕 i witaminy z grupy B, jest istotna dla prawid艂owego funkcjonowania m贸zgu i uk艂adu nerwowego.

Na przyk艂ad, magnez jest znany ze swojego dzia艂ania uspokajaj膮cego i mo偶e pomaga膰 w redukcji objaw贸w l臋ku i depresji.

Cynk jest wa偶ny dla produkcji i regulacji neuroprzeka藕nik贸w, takich jak serotonina, kt贸re s膮 zwi膮zane z nastrojem i zdrowiem psychicznym.

呕elazo jest niezb臋dne dla prawid艂owego transportu tlenu do m贸zgu, co ma wp艂yw na funkcje poznawcze i nastr贸j.

Dodatkowo, witaminy z grupy B, takie jak witamina B12, B6 i kwas foliowy, s膮 istotne dla zdrowia psychicznego. Wielu ludzi z depresj膮, l臋kiem i innymi problemami psychicznymi ma niedob贸r tych witamin.

馃挋 Poni偶ej kilka wynik贸w ostatnich bada艅.

馃憠馃徎 Badania nad depresj膮

Wiele mi臋dzynarodowych bada艅 dotycz膮cych wykorzystania sk艂adnik贸w od偶ywczych w leczeniu depresji stawia przed nami istotne wyzwania, kt贸re warto wzi膮膰 pod uwag臋.

Jedno z ostatnich bada艅 wykaza艂o popraw臋 nastroju u kobiet przyjmuj膮cych mikroelementy.

Inne badanie wykaza艂o, 偶e mikroelementy by艂y znacznie skuteczniejsze ni偶 placebo w poprawie nastroju, ale tylko u uczestnik贸w, kt贸rzy na pocz膮tku badania mieli niedob贸r okre艣lonej witaminy.

Ponadto wiele bada艅 przeprowadzonych na osobach z zaburzeniami nastroju ogranicza艂o si臋 do wybranych kilku sk艂adnik贸w od偶ywczych.

Jak jednak wiemy, istotne jest zastosowanie pe艂nego spektrum sk艂adnik贸w od偶ywczych, kt贸rych potrzebuje nasz m贸zg, a nie tylko jednego lub dw贸ch.

Cho膰 niekt贸re z tych bada艅 zg艂aszaj膮 pozytywne wyniki, inne nie wykazuj膮 偶adnej poprawy, wi臋c nie ma wystarczaj膮co du偶o sp贸jno艣ci, aby obecnie zaleca膰 stosowanie mikroelement贸w w celu poprawy nastroju. Jest to obszar, kt贸ry b臋dzie nadal rozwijany.

Jednak偶e, dane dotycz膮ce zespo艂u napi臋cia przedmiesi膮czkowego (PMS) s膮 interesuj膮ce: dla kobiet borykaj膮cych si臋 z problemami nastrojowymi przed miesi膮czk膮, na podstawie wielu bada艅 randomizowanych z podw贸jnie 艣lep膮 pr贸b膮, szerokie spektrum mikroelement贸w 艂agodzi艂o PMS.

馃憠馃徎 Badania nad ADHD

Jedno z randomizowanych bada艅 kontrolowanych (RCT) dotyczy艂o osiemdziesi臋ciu doros艂ych os贸b niebior膮cych lek贸w, u kt贸rych zdiagnozowano ADHD.

Grupa doros艂ych, kt贸ra przyjmowa艂a sk艂adniki od偶ywcze, radzi艂a sobie lepiej ni偶 grupa, kt贸ra przyjmowa艂a placebo w zakresie wielu r贸偶nych objaw贸w, w tym impulsywno艣ci, nieuwagi i og贸lnego funkcjonowania.

Ponadto, w przypadku os贸b, kt贸re przyst膮pi艂y do badania z umiarkowan膮 lub ci臋偶k膮 depresj膮, nast膮pi艂a wi臋ksza poprawa nastroju u tych, kt贸rzy zostali losowo przydzieleni do grupy przyjmuj膮cej mikrosk艂adniki od偶ywcze w por贸wnaniu z tymi, kt贸rzy zostali losowo przydzieleni do grupy placebo.

Wyst膮pi艂y r贸wnie偶 minimalne skutki uboczne, bez r贸偶nicy mi臋dzy grupami.

To 艣wietna wiadomo艣膰, poniewa偶 wiele lek贸w przepisywanych na ADHD ma skutki uboczne, takie jak bezsenno艣膰 i utrata apetytu.

W innym badaniu, dziewi臋膰dziesi臋cioro troje nieleczonych dzieci z ADHD, w wieku od siedmiu do dwunastu lat, zosta艂o losowo przydzielonych do przyjmowania mikrosk艂adnik贸w od偶ywczych o szerokim spektrum dzia艂ania lub kapsu艂ek placebo przez dziesi臋膰 tygodni.

Nieuwaga i og贸lne funkcjonowanie poprawi艂y si臋 bardziej u dzieci, kt贸re przyjmowa艂y sk艂adniki od偶ywcze, ni偶 u tych, kt贸re przyjmowa艂y placebo. Nie by艂o r贸偶nic mi臋dzy grupami w zakresie nadpobudliwo艣ci/impulsywno艣ci.

W badaniu rodzice, nauczyciele i klinicy艣ci oceniali objawy ADHD u dzieci, nastr贸j, l臋k i agresj臋.

Wszyscy oceniaj膮cy wykazali wi臋ksz膮 popraw臋 w zakresie regulacji emocji i agresji u dzieci przyjmuj膮cych mikrosk艂adniki od偶ywcze w por贸wnaniu z grup膮 placebo.

Zar贸wno doros艂ych, jak i dzieci poddano obserwacji rok p贸藕niej i konsekwentnie w obu badaniach ci, kt贸rzy pozostali na sk艂adnikach od偶ywczych, radzili sobie lepiej ni偶 ci, kt贸rzy przeszli na leki lub ca艂kowicie przerwali leczenie.

艁膮cznie badania te konsekwentnie wykaza艂y korzy艣ci p艂yn膮ce ze stosowania mikrosk艂adnik贸w od偶ywczych w 艂agodzeniu objaw贸w ADHD.

Inn膮 godn膮 uwagi obserwacj膮 by艂o to, 偶e dzieci przyjmuj膮ce mikrosk艂adniki od偶ywcze uros艂y o 6 mm wi臋cej ni偶 dzieci przyjmuj膮ce placebo i by艂a to znacz膮ca r贸偶nica.

W naszym badaniu zauwa偶yli艣my trend, zgodnie z kt贸rym dzieci otrzymuj膮ce mikrosk艂adniki od偶ywcze ros艂y o 3,6 mm wi臋cej ni偶 dzieci otrzymuj膮ce placebo.

Trwaj膮 dalsze badania w Europie i USA, a ich wyniki spodziewane s膮 w ci膮gu najbli偶szych kilku lat.

馃憠馃徎 Badania nad autyzmem

Przeprowadzono trzy badania RCT z wykorzystaniem szerokiego spektrum mikrosk艂adnik贸w od偶ywczych w leczeniu autyzmu:

Jedno z nich wykaza艂o popraw臋 w zakresie snu i problem贸w 偶o艂膮dkowo-jelitowych w por贸wnaniu z placebo.

Inne wykaza艂o zmniejszenie napad贸w z艂o艣ci i nadpobudliwo艣ci, a tak偶e popraw臋 zdolno艣ci receptywnych i og贸lnego funkcjonowania w por贸wnaniu z placebo.

Trzecie wykaza艂o znacznie wi臋ksze zmiany w grupie leczonej, w tym popraw臋 objaw贸w ASD, reaktywno艣ci spo艂ecznej, profilu sensorycznego, niewerbalnego IQ i zachowa艅 odbiegaj膮cych od normy w por贸wnaniu z grup膮 kontroln膮.

Bior膮c pod uwag臋, 偶e wiele os贸b z ASD zg艂asza problemy 偶o艂膮dkowo-jelitowe, wydaje si臋, 偶e niekt贸re z nich skorzysta艂yby z dodatkowych sk艂adnik贸w od偶ywczych, aby zr贸wnowa偶y膰 problemy z wch艂anianiem zwi膮zane z problemami jelitowymi.

馃憠馃徎 Badania nad agresj膮

Agresja jest objawem zwi膮zanym z wieloma zaburzeniami psychicznymi, w tym ADHD i zaburzeniami zachowania.

Wykazano, 偶e zmiany w st臋偶eniu niekt贸rych mikroelement贸w, takich jak cynk, przyczyniaj膮 si臋 do agresywnych zachowa艅.

Podkre艣la艂am ju偶 znaczenie mikroelement贸w dla rozwoju poznawczego – mo偶liwe jest, 偶e problemy behawioralne u dzieci (a nawet agresywnych doros艂ych) mo偶na cz臋艣ciowo wyja艣ni膰 niewystarczaj膮c膮 ilo艣ci膮 sk艂adnik贸w od偶ywczych potrzebnych dla m贸zgu.

Przeprowadzono kilka mi臋dzynarodowych bada艅 RCT, kt贸re wykaza艂y, 偶e mikrosk艂adniki od偶ywcze znacznie zmniejszy艂y agresj臋 i incydenty przemocy zar贸wno w艣r贸d dzieci, jak i doros艂ych, a tak偶e zmniejszy艂y cz臋stotliwo艣膰 zachowa艅 antyspo艂ecznych, takich jak gro藕by, wandalizm i zak艂贸canie porz膮dku.

Jednak, o ile mi wiadomo, wyniki tych bada艅 nie zosta艂y jeszcze wdro偶one w wi臋zieniach.

馃憠馃徎 Badania nad rzucaniem palenia

Niedawno przeprowadzone badanie w Nowej Zelandii dotyczy艂o wp艂ywu, jakie mikroelementy mog膮 pom贸c w rzuceniu palenia.

Mikroelementy okaza艂y si臋 por贸wnywalne lub lepsze od innych metod rzucania palenia, ale zdecydowanie mniej obarczone skutkami ubocznymi.

Dla tych, kt贸rzy otrzymali pe艂ne leczenie, po 3 miesi膮cach terapii 42% os贸b leczonych mikroelementami nadal nie pali艂o, w stosunku do 23% os贸b przyjmuj膮cych placebo. Wska藕nik zaprzestania palenia dla os贸b stosuj膮cych mikroelementy by艂 wy偶szy ni偶 ten zaobserwowany przy stosowaniu leku Champix oraz terapii zast臋pczej nikotyn膮 + linia wsparcia (kt贸re s膮 obecnie wspierane przez rz膮d Nowej Zelandii jako metody rzucania palenia).

Oba te sposoby osi膮gaj膮 wska藕niki sukcesu na poziomie 22-26% po 3 miesi膮cach.

To badanie potwierdza, 偶e sk艂adniki od偶ywcze mog膮 pom贸c uzale偶nionym osobom pokona膰 na艂贸g i potwierdza inne badania, kt贸re pokazuj膮, 偶e 偶ywienie mo偶e pom贸c ludziom odzwyczai膰 si臋 od u偶ywek.

馃憠馃徎 Badania nad snem

S艂yszeli艣my wiele doniesie艅 anegdotycznych o tym, 偶e osoby stosuj膮ce mikroelementy maj膮 lepszy sen. Dlatego dobrze by艂o zobaczy膰, 偶e te obserwacje s膮 poparte nauk膮.

Naukowcy zastosowali wielobazowy projekt badawczy (gdzie ka偶dy mia艂 inny czas przed rozpocz臋ciem przyjmowania mikroelement贸w, co jest dobrym sposobem kontrolowania efektu placebo) w celu zbadania wp艂ywu mikroelement贸w na sen i redukcj臋 bezsenno艣ci.

Badanie to przeprowadzono na ma艂ej grupie os贸b przez okres o艣miu tygodni, podczas kt贸rych proszono je o przyjmowanie formu艂y sk艂adnik贸w od偶ywczych dwa razy dziennie.

Dosz艂o do znacz膮cej poprawy czasu zasypiania, liczby przebudze艅 oraz jako艣ci snu.

Inne badania r贸wnie偶 potwierdzaj膮 popraw臋 snu dzi臋ki mikroelementom.

鉃★笍 Podsumowanie

Wyniki bada艅 dotycz膮cych wp艂ywu mikrosk艂adnik贸w na zdrowie psychiczne s膮 zr贸偶nicowane.

Podczas gdy nie ma wystarczaj膮cej podstawy, aby obecnie zaleca膰 ich stosowanie w poprawie nastroju, istniej膮 obiecuj膮ce dane dotycz膮ce 艂agodzenia objaw贸w zwi膮zanych z PMS oraz wsparcia w procesie rzucania palenia.

Dodatkowo, istniej膮 badania potwierdzaj膮ce korzystny wp艂yw mikrosk艂adnik贸w na sen.

Na szcz臋艣cie przeprowadzanych jest coraz wi臋cej bada艅 z mikroelementami, co pozwoli w nied艂ugim czasie uzyska膰 bardziej jednoznaczne wyniki.

Tw贸j Trener Zdrowia

Karolina Pieprzyk 鈾︼笍

Karolina

15-letnim do艣wiadczeniem w treningu osobistym - zw艂aszcza w odchudzaniu - nazywaj膮 mnie chudotw贸rczyni膮. Towarzysz臋 moim klientkom w budowaniu 偶yczliwej relacji ze swoim cia艂em, poznawaniu jego potrzeb oraz w艂asnych emocji, dzi臋ki czemu wiedz膮, jak na co dzie艅 艂膮czy膰 od偶ywianie, trening, motywacj臋 i odpoczynek ze swoim stylem 偶ycia. Tego pragn臋 dla ka偶dej kobiety, tak偶e dla Ciebie!